Thursday, November 5, 2009

Proses Jual Beli Rumah

Ada terdapat berbagai situasi pembelian rumah yang biasa berlaku iaitu pembelian melalui agen, pembelian terus daripada pemilik rumah yang sudah siap dibina dan pembelian daripada pemaju perumahan yang belum dan sedang dalam proses pembinaan.

Perbincangan ini adalah mengenai pembelian daripada pemaju perumahan. Dalam situasi sebegini, perjanjian jual beli di antara pemaju perumahan dan pembeli mesti mematuhi peruntukan Akta Pemaju Perumahan (Kawalan & Lesen) 1966.

Akta pemaju perumahan adalah merupakan undang-undang yang telah digubal bagi mengawal pemaju perumahan berkenaan pelesenan dan juga menetapkan syarat-syarat minimum yang perlu dipatuhi oleh pemaju perumahan agar hak pembeli sentiasa terjaga dan terbela.

Akta tersebut ada menyediakan garispanduan berkenaan perjanjian jual beli dengan menetapkan kandungan dan formatnya yang telah di selaraskan. Garispnaduan ini telah di tetapkan untuk semua urusan jual beli rumah antara pemaju dan pembeli bagi tujuan penyelarasan dan juga bagi memastikan agar semua pembeli rumah mendapat sekurang-kurangnya hak dan perlindungan yang sewajarnya.

Secara lazimnya, apabila pembeli ingin membuat pilihan daripada mana-mana pemaju, beliau akan mengunjungi tapak jualan ataupun terus ke pejabat pemaju untuk memilih lokasi. Pada masa ini, pembeli perlu prihatin terhadap beberapa perkara dan bertanya beberapa soalan penting sebelum membuat sebarang keputusan.

Ramai di antara pembeli yang terus membuat keputusan untuk menandatangani surat tawaran daripada pemaju dan membayar wang pendahuluan. Sekiranya ini berlaku dan terdapat sebarang perkara yang tidak memuaskan atau memenuhi citarasa pembeli, mereka tidak boleh lagi membatalkan pembelian mereka. Jika ingin di lakukan, mereka akan kehilangan wang pendahuluan.

Kadangkala, pembeli akan menjadi mangsa projek-projek lewat siap atau terbengkalai. Terdapat juga pemaju-pemaju yang gagal menunaikan janji mereka untuk menyediakan berbagai fasiliti atau kemudahan di taman-taman perumahan yang ingin mereka bina seperti tempat permainan kanak-kanak, jalan masuk yang baik, kemudahan tapak-tapak surau atau masjid, tapak sekolah, tapak dewan dan sebagainya.

Sila ikuti langkah-langkah berikut untuk mengelakkan situasi seperti di atas.

Langkah Pertama;
Pastikan pemaju perumahan mempunyai rekod yang boleh diyakini seperti pernah terlibat dengan projek yang lain dengan mengenalpasti apakah perkembangan dan status projek tersebut. Menurut Seksyen 5 Akta Pemaju Perumahan, pemaju mesti mendapatkan lesen kelulusan daripada pihak Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sebelum menjalankan sebarang aktiviti berkaitan dengan projek perumahan termasuklah mengiklankan untuk menjual sebarang unit jenis rumah. Oleh itu, sekurang-kurangnya telitilah brosur-brosur yang terdapat di tapak jualan sama ada kelulusan daripada Kementerian Perumahan ada dinyatakan di situ. Malah sekiranya pemaju membuat iklan di media cetak sudah tentu nombor lesen dan kelulusan dinyatakan di dalamnya.

Langkah kedua;
Bertanyalah mengenai status tanah projek perumahan itu sendiri, adakah ia pegangan bebas atau pajakan daripada pihak berkuasa negeri. Maksud ‘pegangan bebas’ ialah hak milik ke atas tanah itu adalah untuk selama-lamanya. Ini berbeza daripada tanah pajakan daripada kerajaan negeri, di mana tanah tersebut hanya boleh dimiliki oleh pemilik berdaftar selama tempoh pajakan yang lazim selama 99 tahun dari tarikh penganugerahan tanah tersebut.

Tarikh luput pajakan tanah akan dinyatakan di atas surat hak milik. Kadang-kadang pembeli lebih gemar memilih projek di kawasan di mana pemilikannya adalah pegangan bebas tetapi ini adalah pilihan peribadi sahaja. Dari segi undang-undang tidak ada masalah sekiranya tanah itu adalah tanah pajakan, cuma pastikan tempoh pajakan pada geran yang akan dikeluarkan kepada lot yang dipilih itu nanti memadai.

Juga mungkin harga pasaran bagi tanah pegangan bebas adalah lebih tinggi berbanding dengan tanah pajakan. Tetapi apa yang mustahaknya ialah lokasi, kerana ada juga tanah pajakan berada di lokasi strategik yang nilainya boleh naik secara mendadak.

Langkah Ketiga;
Bertanyalah samada terdapat sebarang sekatan kepentingan ke atas hartanah tersebut.. Maksud ‘sekatan kepentingan’ ialah sebarang had-had yang dikenakan oleh pihak berkuasa negeri ke atas hak pemilik berdaftar untuk menjalankan urusan-urusan atas tanah tersebut. Misalnya, sekatan kepentingan yang lazim ialah yang menyatakan bahawa tanah tidak boleh dipindah milik, dipajak, dicagar atau digadai tanpa kebenaran daripada pihak berkuasa negeri.
Langkah keempat;
Sebagai langkah lebih berjaga-jaga, pembeli boleh membuat satu carian rasmi di Pejabat Tanah berkenaan untuk memastikan status terkini tanah di dalam pendaftar. Ini hanya boleh dilakukan sekiranya hartanah itu sudah ada surat hak milik berasingan. Carian rasmi ke atas tanah tersebut akan menunjukkan siapakah pemilik berdaftar terkini serta sebarang urusan yang telah didaftarkan atas tanah itu seperti kaveat atau gadaian. Lazimnya bayaran yang dikenakan untuk carian rasmi oleh Pejabat Tanah ialah RM30.

Langkah kelima;
Dapatkan sebanyak mungkin maklumat berkenaan hartanah yang ingin di beli seperti reka bentuk dan saiz rumah, kemudahan-kemudahan awam atau komersial berdekatan dan lain-lain yang juga perlu ditanya dan dibincang sebelum membuat keputusan pembelian.

Langkah keenam;
Sekiranya anda mementingkan faktor-faktor pelaburan seperti peningkatan pelaburan awal harga hartanah itu dan kadar sewa yang boleh diperoleh. Buatlah sedikit pengiraan berkenaan jangkaan pulangan daripada jualan atau sewaan rumah sekiranya anda mempunyai hasrat untuk membuat pelaburan jangka masa sederhana atau panjang.

Langkah ketujuh;
Buat pengiraan berkenaan pembiayaan pembelian anda. Berapakan wang pendahuluan yang perlu di lakukan berbanding dengan jumlah pinjaman yang boleh di tawarkan oleh bank-bank pinjaman. Dapatkan pengiraan terperinci daripada wakil bank-bank pinjaman anda berkenaan pembayaran bulanan yang perlu di buat setelah menandatangani perjanjian pinjaman perumahan dengan bank tersebut.

Buat beberapa perbandingan dengan seberapa banyak bank peminjam dan pilihlah yang terbaik daripada salah satu bank tersebut.

Langkah kelapan;
Buat sedikit siasatan dalam memilih mana-mana syarikat peguam yang berwibawa dan di percayai untuk di berikan tugas menyediakan perjanjian jual beli dan perjanjian pinjaman perumahan yang di senaraikan oleh pihak pemaju dan bank.

Pastikan anda menimbangkan faktor-faktor yang dibincangkan di atas sebelum membuat sebarang keputusan untuk menandatangani sebarang surat tawaran pembelian perumahan yang di sediakan oleh pemaju.

Lain-lain maklumat:-