Thursday, November 5, 2009

Limas House Johor

Limas House or locally known as Rumah Limas is a combination of Malay traditional mockup houses which were constructed at Danga Bay Resort, Johor Bahru.


Proses Jual Beli Rumah

Ada terdapat berbagai situasi pembelian rumah yang biasa berlaku iaitu pembelian melalui agen, pembelian terus daripada pemilik rumah yang sudah siap dibina dan pembelian daripada pemaju perumahan yang belum dan sedang dalam proses pembinaan.

Perbincangan ini adalah mengenai pembelian daripada pemaju perumahan. Dalam situasi sebegini, perjanjian jual beli di antara pemaju perumahan dan pembeli mesti mematuhi peruntukan Akta Pemaju Perumahan (Kawalan & Lesen) 1966.