Thursday, March 10, 2011

Bagaimana untuk hindari pencemaran udara di dalam rumah

Salah satu aspek penting penjagaan rumah yang sering di abaikan oleh sebahagian besar masyarakat ialah berkenaan Sistem Pengudaraan serta pencahayaan dalaman / Internal Ventilation and Ligting System.

Tahukah anda sekiranya terlalu sedikit udara segar yang boleh memasuki rumah, maka pencemaran akan terus berkumpul sehingga ke tahap yang boleh menjejaskan kesihatan, meningkatkan bau yang kurang menyenangkan serta mengurangkan keselesaan seluruh isi rumah.